Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Orsa Besparingsskog (400 kr/st)

 Kategori 1: 
Ägare till jordtalsfastighet/er överstigande 10 ha eller delägare.
Rätt att lösa jakträttsbevis för hög- och småvilt tillkommer.
ID: 3412

Årskort Småvilt Kategori 1 / Orsa Besparingsskog

Säljs av Orsa Besparingsskog och utfärdas digitalt i samarbete med iJakt.se
Jaktkort #1:Giltighet: Giltigt 1 Juli till 30 Juni   
Pris: 400 kr (SEK)
Från vilket datum och tid skall det gälla:
 01 Juli 2022
 01 Juli 2023 (Nästa år!)
 (Dagens datum: 2 Jul 2022)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Fastighetsbeteckning:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email
SMS-notifiering?
 Regler & Villkor

Kategori 1:
Rätt att lösa jakträttsbevis för hög- och småvilt tillkommer: Ägare till jordtalsfastighet/er överstigande 10 ha eller delägare som företräder samägd fastighet /er överstigande 10 eller fysisk person som företräder juridisk person som ägare till fastighet/er, överstigande 10 ha, vilken/vilka fastighet/er antecknas i för besparingsskogen gällande röstlängd.

Fastighet/er under 10 ha som förvärvats efter 2011-06-13 äger inte rätt att under kategori 1, lösa jakträttsbevis inom Orsa Besparingsskog. Beslutet gäller inte om det totala fastighetsinnehavet kommer att överstiger 10 ha. Fastighet/er understigande 10 ha som förvärvats av make/maka, bröstarvinge, förälder eller syskon eller fastighet/er som förvärvats genom gåva, arv, testamente eller bodelning omfattas inte av den nya begränsningen om 10 hektar.( Tillhör fortfarande kat.1.) Allmänningsstyrelsen kan efter särskild prövning medge ytterligare undantag från regeln om 10 hektar.

Jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas.

Företrädare för samägd fastighet/er eller för juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt. Blanketten kan hämtas eller rekvireras från Orsa Besparingsskogs kontor.

Jakten bedrivs av envar jaktberättigad på område som avsatts av allmänningsstyrelsen med skyldighet att följa regler om avskjutning, viltvård och jakttider som beslutats.

Begränsad avskjutning. Jägare får fälla högst 5 skogshöns/dag, varav 2 tjädrar, samt 5 ripor. Ingen begränsning på övrigt småvilt. Viltvårdspremie utbetalas för följande vilt: Räv, mård, mink och grävling som skjutits på besparingsskogens marker. Utbetalas med 500 kr/st efter uppvisat vilt.

För gällande regler och föreskrifter, se https://www.orsabesparingsskog.se/

Brott mot jaktlagen, jaktförordningen och förvaltningsföreskrifter ligger under allmänt åtal.

 Din varukorg är tom.