Jaktområden

Pajala Allmänningsskog

Jaktkort och avgifter →

Bergsjö Mellersta VVO

Bergsjö Mellersta VVO ligger inom ett 6500 ha stort område i norra Hälsingland med gemensam jakt och viltvård av markägare och jaktarrendatorer.

Jaktkort och avgifter →

Fölsjöns VVO

Fölsjöns VVO är ett 4500 ha stort område i Sunne Kommun i Värmlands län, området ligger i kommunens sydöstra del mellan sjöarna Fryken och Visten.
Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

 

Jaktkort och avgifter →
Malungs Västra Viltvårdsområde

Malungs Västra Viltvårdsområde

Malungs Västra VVO omfattar ca 36 000 hektar.

Jaktkort och avgifter →
Orsa Besparingsskog

Orsa Besparingsskog

Orsa och Besparingsskogen ligger geografiskt i ett gränsland mellan Dalarna och Hälsingland, med Härjedalen i norr, med kontor i centrala Orsa.

Jakten har sedan Besparingsskogen bildades haft stor betydelse för Orsas befolkning. Jaktområdet är på ca 75 000 ha och är beläget på Orsa finnmark, 5 mil norr Orsa. Den kommersiella jakten är koncentrerad till ett begränsat område, ca 15 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Besparingsskog bedrivs ingen kommersiell jakt.

Jaktkort och avgifter →

Ovanåkers Västra VVO

Ov Vä VVO är ca 14 000 ha stort beläget väster om Edsbyn. Området domineras av skogsmark, som stöter mot småbruten jordbruksmark i söder. Gränserna framgår av kartan över området.

Jaktkort och avgifter →

Ovanåkers Östra VVO

Viltvårdsområdet är beläget norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. Viltvårdsområdets gränser och ett fridlyst område för jakt på rådjur framgår av kartan.

Jaktkort och avgifter →

Sorsele Övre Allmänningsskog

Sorsele Övre Allmänningsskog är beläget några mil väst och nordväst om Sorsele Samhälle. Terrängen är delvis flack men mera kuperade områden finns. Skogarna är en blandning av gamla tall- och granskogar samt ungskogar.

Jaktkort och avgifter →

Tingsnäs Viltvårdsområde

Jaktkort och avgifter →

Tärna-Stensele Allmänningsskog

Allmänningens kärnområde är beläget mellan Storuman och Tärnaby i Storumans kommun där Slussfors kan sägas vara centrum. Skogarna är varierande med en del gamla höglägesgranskogar men också med produktiva marker i lägre terräng ner mot Storuman och Umeålven. I den lägre terrängen finns också en del tallskog.

Jaktkort och avgifter →

Vinlidens VVO

Vinlidens VVO är ett område som ligger i Västerbottens inland i längs med väg 360. I byn Vinliden bor cirka 20 bofasta. Området är 5213 hektar stort. Stora delar av området är i väglöst land vilket ger goda möjligheter till jakt.

Jaktkort och avgifter →

Västra Örträsk Viltvårdsområde

Västra Örträsk viltvårdsområde består av ca 14000 hektar.

Marken ägs tills största delen av privata skogsägare som upplåtit sin mark i viltvårdsområdet. Ca 9000ha.

Därtill finns också mark från Sveaskog, Holmen och kyrkan.

Västra Örträsk VVO ingår i Öråns Älgskötselområde

I vvot finns fyra älgjaktslag som jagar på marken. Se gränser i kartan.Jaktkort och avgifter →Counties of Sweden 20072007-04-06Lokal_Profilcc-by-sa-2.5Original borders from SCBimage/svg+xml o
 Din varukorg är tom.
 
Sweden map by user 'Lokal_Profil' at Wikimedia, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.