Pajala Allmänningsskog

 

Allmänningsskogen

  Norrbottens län / Pajala kommun.

Arter


Järpe


Vanlig

Älg


Vanlig

Mård


Vanlig

Mink


Vanlig

Skogshare


Vanlig

Morkulla


Normalt

Bäver


Lite
 

Pajala Allmänningsskog

Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet. Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 73.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark och förvaltas av en styrelse med tre ordinarie ledamöter.

Organisationsnummer: 897600-0862

Kundnummer: 1138, Område: 1101.

Kontaktpersoner

Niclas Westerberg
070-604 25 01  

Filer för nedladdning


Utskick_smavilt_2024.pdf

Jaktområden i närheten av Pajala Allmänningsskog

Västra Örträsk Viltvårdsområde
Vinliden VVO
Sorsele Övre Allmänningsskog
Tärna-Stensele Allmänningskog
Brännåsen, Ljusås, Hagvallen m fl

Anslutna jaktområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.