Tillsyn, dvs kontroll av giltiga jaktkort och produkter, är en mycket viktig del av förvaltningen. Regler blir meningsfulla endast om det finns någon som ser till att de följs.  

Som en del av iFiskes tjänst ingår funktioner för tillsyn (kontroll) av produkter ute i fält. Detta sker via vår mobilanpassade hemsida. Alla sålda produkter, t.ex. jaktkort, får ett unikt nummer och kontrollen sker direkt med mot en central databas vilket gör det praktiskt taget omöjligt att förfalska eller kopiera jaktkort.

Översikt, funktioner

 • Enkelt och säker tillsyn via en mobilanpassad hemsida.
 • Sökbar lista (namn, telefonnummer, jaktkortsnummer).
 • Sålda produkter visas upp med namn, adressuppgifter, giltighet, etc.
 • Kontroll online mot central databas.
 • Makulering.
 • Avbockning (+1 kontroll) - räkna antal kontroller gjorda på en produkt. Synligt även för andra tillsynspersoner.
 • Anteckna på baksidan av produkten för delade kommentarer mellan tillsynspersoner.
 • Sparad loggbok per kort, ej synligt för konsumenten.
 • Egen inloggning per tillsynsperson med krypterad anslutning och säker tjänst som uppfyller lagkrav enligt GDPR
 • Central loggning av utförda aktiviteter 
 • Möjlighet för en kontrollant att verka för flera organisationer parallellt
 • Valfritt antal kontrollanter r kan anslutas utan extra kostnad.

Spårbarhet

Ni kan löpande följa och se alla kontroller som gjorts i fält. Detta kan användas av er organisation som ett underlag för att se vilka aktiviteter som skett, t.ex. vilka kontrollanter som varit aktiva och vad resultatet blev av de utförda kontrollerna.

Säker personuppgiftshantering

Alla kontrollanter får tillgång till personuppgifter (t.ex via jaktkortslistor och på jaktkorten). Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en ny personuppgiftslag som ställer höga krav på er som personuppgiftsansvariga och säljare av jaktkort. Vårt system är anpassat för denna lag och erbjuder ett säkert, kontrollerat sätt för er att hantera personuppgifter.

Tjänsten kräver att kontrollanter loggar in och anslutningen är krypterad. De personuppgifter som lämnas ut i samband med en kontroll uppfyller därför kraven i GDPR.

Pris

Denna tjänst ingår utan extra kostnad för anslutna organisationer.

 

 

Anslutning

Ökad tillgänglighet och enklare administration - fördelarna med digitala jaktkort är många. 

Att ansluta sig till iJakt som viltvårdsområde eller företag är enkelt och snabbt. Vi står för den tekniska lösningen och hjälper er att lägga upp era jaktkort på vår hemsida. Det vi behöver från er är information, t.ex. en beskrivning av ert område, era föreskrifter och regler, priser, mm. När vi väl har fått informationen vi behöver för att starta upp ert område hos oss kan ni vara igång på några dagar.

Starta er anslutning redan idag genom att kontakta oss på 013-73330 eller maila info@ifiske.se (Vi delar kundtjänst med iFiske) så hjälper vi er att komma igång. 

→ Kontakta oss

 

 

 Din varukorg är tom.