Sorsele Övre Allmänningsskog

 
  Västerbottens län / Sorsele kommun.

Sorsele Övre Allmänningsskog är beläget några mil väst och nordväst om Sorsele Samhälle. Terrängen är delvis flack men mera kuperade områden finns. Skogarna är en blandning av gamla tall- och granskogar samt ungskogar.


Arter


Järpe


Vanlig

Älg


Vanlig

Mård


Vanlig

Mink


Vanlig

Skogshare


Vanlig

Dalripa


Normalt

Kanadagås


Normalt

Morkulla


Normalt

Bäver


Lite
 

Sorsele Övre Allmänningsskog

Sorsele Övre Allmänningsskog ägs till största delen av ägarna till de delägarfastigheter inom Sorsele Kommun som är belägna ovan odlingsgräns. Huvudsaklig verksamhet är skogsbruk, jakt och fiske

Organisationsnummer: 895400-1189

Kundnummer: 1144, Område: 1107.

Kontaktpersoner

Anders Pettersson  

Filer för nedladdning


Jaktkarta_SOA_scann.pdf

Jaktområden i närheten av Sorsele Övre Allmänningsskog

Tärna-Stensele Allmänningskog
Vinliden VVO
Västra Örträsk Viltvårdsområde
Brännåsen, Ljusås, Hagvallen m fl
Ovanåkers Västra VVO

Anslutna jaktområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.