Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Orsa Besparingsskog (600 kr/st)

 Kategori 2:
Ägare till fastighet enligt kategori 1, äger rätt till extra jakträttsbevis, vänligen se regler för ytterligare information.

Kategori 3:
Personal vid Orsa Besparingsskog.

ID: 3413

Årskort Småvilt Kategori 2-3 / Orsa Besparingsskog

Säljs av Orsa Besparingsskog och utfärdas digitalt i samarbete med iJakt.se
Jaktkort #1:Giltighet: Giltigt 1 Juli till 30 Juni   
Pris: 600 kr (SEK)
Från vilket datum och tid skall det gälla:
 01 Juli 2020 (Innevarande period))
 01 Juli 2021
 (Dagens datum: 27 Jan 2021)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Fastighetsbeteckning:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email
SMS-notifiering?
 Regler & Villkor

Kategori 2:
Ägare till fastighet enligt kategori 1, äger rätt till extra jakträttsbevis enligt följande:

a. Innehav av påbörjat 10 – 25 hektar äger rätt till ett (1) extra jakträttsbevis.

b. -¨- -¨- -¨- 26 – 50 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1) -¨-

c. -¨- -¨- -¨- 51 –100 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1) -¨-

d. -¨- -¨- -¨- 101 – 150 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1) -¨-

e. -¨- -¨- -¨- > 150 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1) -¨-

Tillsammans högst 5 stycken extra jakträttsbevis.

Jakträttsbevisen får disponeras av kategori 1 enligt följande:

Överlåtelse av extra jakträttsbevis för hög- och/eller småvilt får ske till övriga delägare i fastighet/er samt till fastighetsägares make/maka, bröstarvinge, förälder eller syskon. För juridiska personer gäller analogt att det extra jakträttsbeviset ej får överlåtas till personer utanför ägar- eller anställningskretsen. Jakträttsbevis skall utställas på namngiven person. Jakträttsbevis gäller under ett jaktår och skall överlåtas, utan vederlag, utöver kostnad för jakträttsbevis. Det extra jakträttsbeviset är personligt och får i sin tur inte överlåtas.

f. Ägare av lantbruksfastighet/er inom Orsa socken på minst 25 hektar, som saknar jordtal, äger rätt till lösen av ett (1) jakträttsbevis. Sådant jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas. Företrädare för samägd fastighet/er skall presentera skriftlig fullmakt. Blankett kan hämtas eller rekvireras från Orsa Besparingsskogs kontor.

Kategori 3. Under jaktåret tillsvidareanställd personal vid Orsa Besparingsskog, samt pensionerad person från Orsa Besparingsskog, medges rätt att lösa jakträttsbevis för hög- och småvilt. Sådant jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas.

Jakten bedrivs av envar jaktberättigad på område som avsatts av allmänningsstyrelsen med skyldighet att följa regler om avskjutning, viltvård och jakttider som beslutats.

Begränsad avskjutning. Jägare får fälla högst 5 skogshöns/dag, varav 2 tjädrar, samt 5 ripor. Ingen begränsning på övrigt småvilt. Viltvårdspremie utbetalas för följande vilt: Räv, mård, mink och grävling som skjutits på besparingsskogens marker. Utbetalas med 500 kr/st efter uppvisat vilt.

För gällande regler och föreskrifter, se https://www.orsabesparingsskog.se/

Brott mot jaktlagen, jaktförordningen och förvaltningsföreskrifter ligger under
allmänt åtal.

 Din varukorg är tom.