Ovanåkers Östra VVO

Jaktkort Ovanåkers Östra VVO 

Jakt efter småvilt får bedrivas enskilt (områdesjakt) i hela viltvårdsområdet, förutom ett mindre område, som är fridlyst för jakt på rådjur (se karta). För att få jaga småvilt krävs att du är jaktberättigad och att du har löst något av viltvårdsområdets småviltskort.

Jakt efter älg i viltvårdsområdet sker i form av gemensamhetsjakt. Jakten är organiserad i fem olika jaktlag, som leds av utsedda jaktledare. För att få vara med och jaga älg krävs att du har jakträtt samt att du har löst viltvårdsområdets älgkort.

Vid jakt efter björn krävs att tilläggskortet för björn löses och att endera älg- eller småviltskort är löst.

Du kan köpa jaktkort av Ovanåkers Östra VVO genom oss på iJakt! Alla produkter (jaktkort) som säljs är digitala, dvs kvittot levereras till dig via ePost och som ett SMS från oss på iJakt. Säljs av Ovanåkers Östra VVO (886500-2573)
Dagkort Småvilt för Jaktgäst

 Får endast lösas av jaktgäst tillsammans med jaktvärd, som är innehavare av jakträtt på småvilt.

Pris: 100 kr (SEK)
 
Dagkort Småvilt för Boende inom VVO

 Får lösas av boende inom Ovanåkers Östra VVO utan jakträtt.

Pris: 100 kr (SEK)
 

Säsongskort

Årskort Björn *Tilläggskort*

 Ska lösas av björnjägare. Gäller endast tillsammans med Älg- eller Småviltskort.

Pris: 50 kr (SEK)
 
Årskort Småvilt

 För innehavare av jakträtt på småvilt.

Pris: 250 kr (SEK)
 
Årskort Älg

Kan lösas av jakträttsinnehavare, som endast jagar björn och inte deltar i älgjakten.
 För innehavare av jakträtt på älg.

Pris: 300 kr (SEK)
 
Årskort Småvilt för Boende inom VVO

 Får lösas av boende inom Ovanåkers Östra VVO utan jakträtt.

Pris: 1200 kr (SEK)
 
 Din varukorg är tom.